Reactie op digitaal nieuwsbericht van Lokale Omroep Zeewolde

Voorkant gemeentehuis

Het bestuur en de fractie van ChristenUnie Zeewolde heeft met grote verbazing in de digitale berichtgeving van de Lokale Omroep Zeewolde van 9 februari jl. gelezen dat de lijsttrekker van het CDA, Egge Jan de Jonge, de mening is toegedaan dat ChristenUnie ‘alles heeft meegestemd’. ChristenUnie Zeewolde neemt afstand van deze uitspraak. Met deze uitspraak wordt de indruk gewekt dat ChristenUnie vanaf het begin heeft ingestemd met de komst van een hyperscale datacenter in Zeewolde. Niets is echter minder waar!

Tevens is in het artikel te lezen dat ChristenUnie als onbetrouwbare partij wordt weggezet. De ChristenUnie is vanaf het begin van het proces steeds glashelder geweest over haar afwegingen.

Tot slot is de ChristenUnie geschokt over de uitspraak dat wij tegen het datacenter hebben gestemd met het oog op politiek gewin. Nogmaals benadrukt de ChristenUnie dat wij al vroeg in het proces hebben aangegeven dat bij een dergelijk belangrijke beslissing de burger moet meebeslissen.

Opnieuw brengt ChristenUnie onder de aandacht dat destijds met de zeer beperkte kennis van dat moment, raadsleden konden zich niet voorbereiden immers het was onbekend waar de vergadering over zou gaan, ChristenUnie Zeewolde aangegeven heeft een positieve grondhouding te hebben tegenover de mogelijke komst van een datacenter en dat dit verder onderzocht kon worden.

In elke vergadering en bij elk besluit wat verder in het traject is genomen heeft de fractie van de ChristenUnie steeds aangegeven dat wij te allen tijde een integrale afweging zullen maken over de komst van een hyperscale datacenter. Hiermee wilde de fractie duidelijk maken dat geen enkele verwachting mocht worden gewekt.

Inmiddels mag duidelijk zijn dat, met de kennis die we inmiddels hebben vergaard, wij tegen de komst van het hyperscale datacenter zijn.

« Terug

Reacties op 'Reactie op digitaal nieuwsbericht van Lokale Omroep Zeewolde'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.