Wethouders

 • Ernst Bron
  e.bron@zeewolde.nl

  Portefeuille

  Duurzaamheid, verkeer en agrarische zaken

  • Energie, klimaatadaptatie en milieu (inclusief datacentrum)
  • Afval
  • Verkeer en vervoer
  • Water (inclusief Gastvrije Randmeren en kunstwerken)
  • Toegankelijkheid openbare ruimte
  • Groen, biodiversiteit
  • Landbouwtransitie
  • Agrarische zaken
  • Gebiedsagenda: bereikbaarheid en water
  • Lelystad Airport
  • Wijkwethouder Buitengebied en Zuid
 • Erik van de Beld
  e.vandebeld@zeewolde.nl

  Portefeuille

  Sociaal domein, gezondheid, jeugd en onderwijs

  • Wmo
  • Jeugd
  • Participatiewet
  • Arbeidsmarktbeleid
  • (Passend) Onderwijs
  • Onderwijshuisvesting
  • Leerlingzaken Basisonderwijs en Voortgezet onderwijs
  • Leerlingenvervoer
  • Kinderopvang
  • Peuterspeelzaalwerk
  • Volksgezondheid (inclusief GGD)
  • Leefstijl en -preventie
  • Beschermd wonen
  • Maatschappelijke zorg en opvang
  • Inclusiviteit en diversiteit
  • Welzijn (inclusief mantelzorg)
  • Wijkwethouder Polderwijk