Wethouder

 • e.suithoff@zeewolde.nl

  Portefeuille

  • Duurzaamheid (Water en Riolering, Leefomgeving, OFGV)
  • Energietransitie
  • Mobiliteit, verkeer en vervoer
  • Afval (inzamelen/verwerken)
  • Volkshuisvesting
  • Sport
  • Bedrijfsvoering MIZ
  • Nutsbedrijven
  • Organisatieontwikkeling en dienstverlening