Wethouder • fractie@zeewolde.christenunie.nl

  Portefeuille

  • Economische Zaken
  • Grondbedrijf (uitgifte)
  • Beheer Openbare ruimte
  • Sociale Zaken
  • Recreatie en Toerisme
  • Duurzaamheid en Energie
  • Promotie en Acquisitie
  • Communicatie
  • Reiniging en Afval
  • Water en Riolering
  • Kustzone Polderwijk
  • Organisatieontwikkeling