Kandidaten

 • 1. Tamara Baas
  De ChristenUnie is mijn partij omdat ik mij herken in datgene waar de partij voor staat. Mensen komen tot hun recht als zij in verbondenheid met elkaar en met de schepping leven en de overheid is er om de samenleving te dienen. Jezus gaf ons de opdracht om elkaar lief te hebben. Voor mij is politiek actief zijn met mijn ogen, oren en handen vorm geven aan dat liefhebben.

 • 2. Erik van de Beld
  Mijn naam is Erik van de Beld. In Zeewolde is veel ruimte en natuur. Ik kan mijn hobby, watersport, hier goed beoefenen. Ik werk in Hilversum, als hoofd bedrijfsbureau bij een grootgroenvoorzieningsbedrijf, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een belangrijke plek hebben. Mijn kennis ligt op het vlak van het gebruik van de openbare ruimte en duurzaamheid. Ik wil werken aan een duurzame samenleving voor ons en voor de volgende generatie. Zorgvuldig met de schepping omgaan, zoals de bijbel ons leert, is daarin voor mij een uitgangspunt.

 • 3. Gerard den Bakker
  ChristenUnie sluit aan bij wat ik belangrijk vind. De balans tussen ethiek en politiek, het opkomen voor kwetsbaren in de samenleving en de wijze waarop christelijke waarden uitgedragen worden spreken mij enorm aan.

 • 4. Arjan Kremer
  Als christen voel ik me thuis bij de ChristenUnie. Een groep mensen waar de woorden schepping en naaste betekenis hebben. Geen loze woorden maar de basis voor oprechte daden. Een actieve politieke groep waarin jong en oud bijdraagt zodat we in Zeewolde samen recht kunnen doen. De komende jaren wordt het belangrijk dat we de uitdagende ontwikkelingen, zoals naar een duurzame samenleving, samen kunnen meemaken. En dat we dan naar elkaar luisteren, van elkaar leren en het juiste doen.

 • 5. Femke van Wijk

 • 6. Hetty Smit

 • 7. Klaas Timmerman

 • 8. Karen van der Meulen

 • 9. Bert Kamsteeg

 • 10. Rieke Elsebroek

 • 11. Gerda Galenkamp

 • 12. Jan Kooistra

 • 13. Annemarie van Raalten

 • 14. Xiong Vosslamber

 • 15. Rochelle de Buck

 • 16. Hans Dankers

 • 17. Natasja Bruining

 • 18. Jacco Petersen

 • 19. Therese Petersen

 • 20. Matthijs de Winter

 • 21. Wim de Putter

 • 22. Sjaak Verstraten

 • 23. Andries van den Berg

 • 24. Thijs van Daalen

 • 25. Magdaleen van der Bijl

 • 26. Harry Hübbers

 • 27. Ernst Bron

 • 28. Ewout Suithoff