Kandidaten

 • 1. Ernst Bron
  Mijn naam is Ernst Bron, getrouwd en vader van drie kinderen. Ik ben de laatste 12 jaar als gemeenteraadslid actief in de plaatselijke politiek. Zeewolde is een mooi dorp en dat moet zo blijven. Groei van het dorp is geen doel op zich. Veel inwoners hebben voor Zeewolde gekozen voor het dorpse karakter. Wel moeten er voldoende woningen zijn en gebouwd worden voor onze ouderen en jongeren. Ook is duurzaamheid een belangrijk thema voor de komende jaren. Ik wil mij hiervoor, vanuit onze Bijbelse visie, inzetten samen met mijn fractie die bestaat uit een fijne club toegewijde mensen.

 • 2. Erik van de Beld
  Mijn naam is Erik van de Beld. In Zeewolde is veel ruimte en natuur. Ik kan mijn hobby, watersport, hier goed beoefenen. Ik werk in Hilversum, als hoofd bedrijfsbureau bij een grootgroenvoorzieningsbedrijf, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een belangrijke plek hebben. Mijn kennis ligt op het vlak van het gebruik van de openbare ruimte en duurzaamheid. Ik wil werken aan een duurzame samenleving voor ons en voor de volgende generatie. Zorgvuldig met de schepping omgaan, zoals de bijbel ons leert, is daarin voor mij een uitgangspunt.

 • 3. Harry Hübbers
  Mijn naam is Harry Hübbers getrouwd en vader van vier prachtige wereldkinderen. Ik ben fractievoorzitter van de ChristenUnie sinds oktober 2017. Ik ben predikant van een Protestantse gemeente.  Wie je bent, ben je door de ander. Op de verkiezingsposter van de ChristenUnie staan allerlei mensen. We zijn ‘iemand’ door de gemeenschap met elkaar. Zelf sta ik er door omstandigheden niet op en hoogstwaarschijnlijk jij ook niet. En toch, jij en ik, we horen erbij! Daar wil de ChristenUnie voor gaan. Ja, juist voor die mens, die er niet opstaat.  Als gelovig mens voel ik mij gedragen door de overtuiging dat ik iemand mag zijn, door God. Steeds weer sta ik, zwak mens, op door Jezus Christus. De theoloog Dietrich Bonhoeffer zegt het zo: Wie ik ook ben, U kent mij. Ik ben van U, mijn God.

 • 4. Geert Horst

 • 5. Betsy Adema

 • 6. Anne Marie van Raalten

 • 7. Arjen Kremer

 • 8. Jan van Lambalgen

 • 9. Pieter van den Berg

 • 10. Johan Kingma

 • 11. Klaas de Jonge

 • 12. Karen van der Meulen
  Mijn naam is Karen van der Meulen, ik ben getrouwd en heb vier kinderen. De ChristenUnie vindt ieder persoon waardevol! Dat vind ik een belangrijk uitgangspunt om mee te doen als politieke partij. Daarmee komen we op voor de kwetsbaren. Als moeder van vier kinderen zie ik hoe belangrijk gezin, school en sociale netwerken zijn.  De ChristenUnie heeft daar oog voor en zet o.a. in op preventieve zorg voor gezinnen. Samen kunnen we zorgen dat Zeewolde een veilig en prettig dorp is voor onszelf en onze kinderen.

 • 13. David van Raalten

 • 14. Bert Kamsteeg

 • 15. Jan Jacob de Maa

 • 16. Tineke de Bruin

 • 17. Tamara Strating
  Mijn naam is Tamara Strating. Het is goed om de bewoners van ons dorp bij ingrijpende beslissingen, die invloed hebben op de samenleving, in een vroeg stadium te betrekken bij de keuzes die mogelijk zijn. Tegelijk is het ook goed om hierbij te bedenken dat de gemeenteraad vertrouwen en mandaat heeft gekregen van de kiezers om vier jaar lang namens hen het College van B & W te bevragen op de koers die wordt gekozen. Ik vind het belangrijk dat burgers ruimte krijgen om initiatieven te nemen die leiden tot bloei en samenhang in de Zeewolder gemeenschap, zodat we met elkaar ons inzetten voor een stukje van Gods wereld, waar we verantwoordelijkheid voor hebben gekregen.

 • 18. Theo Kalsbeek

 • 19. Kees van der Bijl

 • 20. Thijs van Daalen

 • 21. Hans Dankers

 • 22. Gert Roseboom

 • 23. Willem Driest

 • 24. Gea Felten

 • 25. Natasja Sprietsma

 • 26. Gerreke Petersen

 • 27. Ilona Sterenberg

 • 28. Wim de Putter
  Mijn naam is Wim de Putter. Ik heb het conceptverkiezingsprogramma, voor de komende raadsperiode, met belangstelling gelezen. Het is een goed en sterk programma waaraan ik graag mijn stem geef. Met name het jongeren- en ouderenbeleid krijgt de aandacht die het verdient. Ook degenen die, om welke redenen dan ook, met problemen te kampen krijgen waar ze zelf geen oplossing voor vinden, mogen op de hulp van de ChristenUnie rekenen. De ChristenUnie is ook een partij die zich bewust is van het feit dat je als collegepartij niet alles alleen op kunt lossen. Door constructieve samenwerking met de overige leden van de raad kunnen gezamenlijke doelstellingen gerealiseerd worden.

 • 29. Sjaak Verstraten

 • 30. Carlos Wessels
  Ik ben Carlos Wessels en 24 jaar oud. Momenteel ben ik in Amsterdam aan het afstuderen als scheikundige en ga mij daarna verder bekwamen als docent scheikunde. De standpunten van de ChristenUnie komen overeenkomen met mijn mening. Wat er in Zeewolde kan verbeteren is het Openbaar Vervoer, vooral als jongeren uit zijn gegaan in Harderwijk. Ook vind ik het belangrijk dat er voldoende jongerenwoningen in Zeewolde zijn. Als jongere ben ik blij met het brede sportaanbod in mijn woonplaats.