mobiliteit

Waar staat de ChristenUnie voor?

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. Mobiliteit is in ontwikkeling vanwege digitale innovatie in het verkeer, de financiële houdbaarheid van het huidige openbaar vervoer, de opkomst van elektrische vervoersmiddelen (fiets en auto) en het nog steeds groeiende aantal auto’s op de weg. De mobiliteit mag steeds minder negatieve impact hebben op de kwaliteit van onze leefomgeving en de leefbaarheid.

We kiezen voor verduurzaming van de mobiliteit. De lokale overheid heeft de verantwoordelijkheid (samen met de provincie en het Rijk) om te zorgen voor infrastructuur van een kwalitatief hoog niveau. De bereikbaarheid (ontsluiting) van Zeewolde is voor inwoners en bedrijven van groot belang. Verdubbeling van de volledige Gooiseweg en een optimale doorstroming van de Nijkerkerbrug is een speerpunt. De ChristenUnie vraagt een proactieve houding van de gemeente om tijdig alternatief vervoer te regelen, mocht de fietserspont vanwege ijsgang uit de vaart zijn.

We zien binnen Zeewolde soms een onlogische wegindeling waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, met name de aansluitingen van fietspaden op kruisingen en bruggen, de ChristenUnie vraag aandacht voor de de kwetsbare verkeersdeelnemers zoals schoolgaande kinderen, voetgangers en fietsers. Deze plekken willen we gaan aanpassen. Daarnaast willen we onderzocht hebben of we met minder verkeersborden af kunnen waardoor het overzichtelijker wordt en er in beheer lagere onderhoudskosten zijn.

De ChristenUnie wil voldoende elektrische laadpalen verspreid door Zeewolde realiseren. Veilige wegindeling voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. Verwijderen van overbodige verkeersborden. Parkeren in Zeewolde blijft gratis. Verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark.

Openbaar vervoer Bussen zijn toegankelijk voor ouderen en gehandicapten. Bij aanbesteding OV zet Zeewolde in op schone bussen. Waar mogelijk worden combinaties met het doelgroepenvervoer gezocht (regiotaxi’s, scholierenvervoer, Wmo-vervoer).