Coalitieakkoord 2022-2026

Voorkant gemeentehuis

Vanmiddag om 16.00 uur hebben de onderhandelaars van Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie het coalitieakkoord 2022-2026 gepresenteerd.

De totstandkoming van dit coalitieakkoord is begeleid door formateur Ton Roerig. Hij kijkt tevreden terug op het in een goede sfeer verlopen proces. Een proces met een andere aanpak dan Zeewolde gewend is. Vanuit de gedachte dat als we anders willen werken, het proces ook anders moet worden ingericht. Een werkwijze dat tijd kost, maar een stevig fundament geeft voor de komende collegeperiode. Een periode waarin we ruimte willen geven aan raadsleden, inwoners, ondernemers en lokale organisaties. Daarbij speelt niet de macht van het getal de grootste rol, maar de kracht van het argument.

In een tijd waarin veel om ons heen gebeurt, corona, de oorlog in Oekraïne, veranderingen in het klimaat, is het belangrijk om flexibel te kunnen zijn als dat nodig is, maar ook terug te kunnen vallen op een stabiele basis. Daar waar de pioniersgedachte in Zeewolde altijd een belangrijke boventoon vormde voor experimenteren en vernieuwen, zien wij de volwassenheid die het dorp Zeewolde inmiddels heeft en vinden wij het belangrijk om de authenticiteit van het dorp te behouden en te verstevigen.

Als we naar de komende vier jaar kijken zien wij als belangrijkste opgaven herstel van vertrouwen in de politiek, wonen en duurzaamheid. In de verkiezingsprogramma’s van Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie worden deze thema’s benoemd. Toch willen wij niet alleen uitgaan van onze eigen ideeën die wij hierover hebben, maar willen wij nadrukkelijk ideeën en inzichten van anderen betrekken bij de keuzes die wij de komende jaren moeten maken. Wij zijn weliswaar als volksvertegenwoordigers gekozen om de komende jaren politieke besluiten te nemen in het belang van Zeewolde en haar inwoners, ondernemers en organisaties, ook constateren wij bij veel van de inwoners de toegenomen behoefte en bereidheid om mee te praten, mee te denken en inbreng te leveren op de te nemen politieke besluiten. De komende jaren zal dan ook “Voor Zeewolde, met Zeewolde” centraal staan. Dit akkoord is op een aantal onderdelen al vrij concreet, op een aantal andere onderwerpen zal nog nadere uitwerking volgen. Daarbij zullen ook de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt worden. Hierbij zullen we wellicht, afhankelijk van het financieel perspectief, prioritering aan moeten brengen in onze ambities. We realiseren ons daarbij dat de toekomst niet maakbaar is en kijken daarbij naar de context van dat moment.

De installatie van het nieuwe college vindt plaats op maandagavond 27 juni tijdens een openbare raadsvergadering. Een livestream is beschikbaar.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Coalitieakkoord Zeewolde 2022-2026.pdf2,3 MBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Coalitieakkoord 2022-2026'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.