ChristenUnie Zeewolde tegen komst hyperscale datacenter

CU tegen hyperscale datacenter.jpgzaterdag 20 november 2021

In een online bericht van 19 november van Zeewolde Actueel met als titel “College zet deur open voor datacenter” las de fractie van ChristenUnie Zeewolde dat door de gemeenteraad “unaniem is ingestemd met medewerking aan dit plan”. De fractie wil hier toelichting op geven om misverstanden te voorkomen.

Met “dit plan” wordt een onderzoek naar de mogelijkheden van de komst van een datacenter bedoeld. De gemeenteraad werd destijds in een besloten vergadering bijeengeroepen. Vooraf was niet bekend waar de vergadering over zou gaan, raadsleden konden zich dus niet voorbereiden. Met de zeer beperkte kennis van dat moment heeft de ChristenUniefractie aangegeven een positieve grondhouding te hebben ten aanzien van de mogelijke komst van een datacenter en akkoord te gaan met verder onderzoek.

In elke vergadering en bij elk besluit wat verder in het traject is genomen heeft de fractie van de ChristenUnie steeds aangegeven een integrale afweging te willen maken over de komst van een hyperscale datacenter. Hiermee wilde de fractie duidelijk maken het zeker niet op voorhand eens te zijn met de komst van het datacenter. Integendeel, het werd voor de fractie steeds duidelijker hoeveel nadelen er kleven aan dit project.

Het mag duidelijk zijn: de fractie van ChristenUnie Zeewolde is tegen de komst van het hyperscale datacenter. Wat haar betreft blijft de deur hiervoor stevig gesloten.

« Terug