Eenzaamheid

eenzaamheid.jpgvrijdag 05 november 2021

Raadslid Harry Hübbers van de ChristenUnie stelde vragen aan de wethouder over hoe hetgesteld is met de aanpak van eenzaamheid in Zeewolde. Hieronder een weergave van het gesprek over dit onderwerp tijdens de raadsvergadering op 4 november.

Voorzitter,

Vanavond voel ik mee met de weduwe. Een Bijbels verhaal vertelt over een weduwe. Zij klopt aan de deur. Ze zoekt recht. Maar er wordt geen thuis gegeven. Niet een keer, niet twee keer. Steeds weer klopt ze op de deur.

Wordt ze gehoord, wordt ze gezien?

Bijna vier jaar geleden kwamen vier partijen bij elkaar in Zeewolde.Ze sloten een coalitieakkoord. Een afspraak daarin was om alle ouderen boven de 75 in beeld te hebben. Niet als nummer. Maar, om zo eenzaamheid tegen te gaan. We hebben de afgelopen jaren op de deur geklopt.

Van de wethouder. Zijn ze in beeld? We kregen onvoldoende antwoord. Helaas moeten we lezen in de beantwoording van onze art 37 vragen, dat vanwege personeelsgebrek er inderdaad onvoldoende aan gedaan kon worden.

U zegt het zelf.

We waarderen uw eerlijkheid maar we zijn als fractie hier wel ontstemd over. Er is niet aan de afspraak gehouden.

WAAROM HEBBEN WIJ OOK NOOIT SIGNALEN GEHAD DAT ER VANWEGE PERSONEELSGEBREK ONVOLDOENDE AAN GEDAAN KON WORDEN?

Het gaat om mensen die niet gehoord en niet gezien worden. Niet in beeld zijn. Eenzaamheid is in de kern: je staat niet op de agenda.

Je bent niet in beeld.

KUNT U DAARMEE LEVEN? MET UW EIGEN CONCLUSIE DAT ER TE WEINIG IS GEDAAN? ZO NIET, WAT GAAT U ER AAN DOEN?

In dat Bijbelse verhaal krijgt de weduwe uiteindelijk haar recht.

We willen dat u een versnelling doorschakelt. We zijn in de laatste minuten van de wedstrijd. En er kan nog veel gebeuren. We verwachten en vragen op de valreep van deze periode van u een extra inspanning.

BENT U HET MET ONS EENS? WAT ZIJN UW PLANNEN? OM VOOR KERST EEN PLAN TE HEBBEN WAARBIJ AANPAK EENZAAMHEID PRIORITEIT IS.

Wethouder Steven Scheffer (die per 1 oktober wethouder Winnie Prins is opgevolgd) onderkent eenzaamheid als een groot probleem in de samenleving. Het is echter geen gemakkelijke opgave. Eenzaamheid komt in alle leeftijdsgroepen voor en heeft vanwege de complexiteit meerdere aanpakken nodig. Er zijn de afgelopen jaren meerdere initiatieven gestart. Aan de andere kant had het misschien eerder en sneller gemoeten, gaf de wethouder toe.

Hübbers citeerde onze demissionaire premier Mark Rutte die op de klimaattop in Glasgow uitriep: Actie, actie, actie…, als leidraad voor de aanpak van de klimaatcrisis. Wethouder Scheffer beloofde met Kerst een plan te hebben voor de aanpak van eenzaamheid in Zeewolde.

« Terug