Enquête leden en nieuwsbriefontvangers ChristenUnie Flevoland

In maart 2023 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen. Als bestuur en fracties van ChristenUnie Flevoland bereiden we ons daarop voor, en we kunnen jouw hulp daar goed bij gebruiken! Zou je de vragen hieronder willen beantwoorden om aan te geven of je mee wilt doen, en zo ja, op welke manier?

Wat je hieronder aangeeft beschouwen we als het aangeven van je voorkeuren, niet als een harde toezegging. Je kunt als je benaderd wordt altijd aangeven of het op dat moment uitkomt of niet.

We ontvangen je reactie graag uiterlijk 6 mei. Alvast hartelijk dank!

Achtergrond en interesse
(Denk bijv. aan eigenschappen als creatief, praktisch, kan goed samenwerken, vasthoudend, enthousiast)
Geef aan wat van toepassing is
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(Niet verplicht)