Terugblik van de nieuwe wethouders

Ernst Bron.jpg
Door Ernst Bron op 22 december 2022 om 10:10

Terugblik van de nieuwe wethouders

Aan het einde van het jaar is het goed gebruik om pas op de plaats te maken en eens terug te kijken naar de afgelopen periode. In dit geval tot de verkiezingen afgelopen maart.

Het zal niemand ontgaan zijn dat er een politieke aardverschuiving heeft plaatsgevonden. Hierbij heeft de komst van Meta naar Zeewolde een belangrijke rol gespeeld. Wij zijn blij dat onze fractie hierin altijd een consequente lijn heeft gevolgd en uiteindelijk tegen de komst van het hyperscale datacenter heeft gestemd.

Na de verkiezingen hebben Tamara en Erik constructieve gesprekken gevoerd met Leefbaar Zeewolde om te komen tot een vruchtbare coalitie. Wij zijn er trots op dat dit is gelukt. Daarbij hebben de vele gespreken geleid tot wederzijds begrip en vertrouwen. We zijn ook dankbaar dat we met twee wethouders mogen deelnemen aan het college. Een college dat het volste vertrouwen in elkaar heeft en het goede voor Zeewolde wil doen. Onze portefeuilles sluiten mooi aan bij de speerpunten die wij als ChristenUnie belangrijk vinden. Duurzaamheid en het sociale domein zijn zaken waar we ons hard voor maken. Onlangs is het gesloten coalitieakkoord vertaald naar een collegeprogramma waar we trots op zijn. Een programma waarbij de ambtelijke organisatie een belangrijke inbreng heeft gekregen en alle wethouders zich verantwoordelijk voor voelen. Ik kan u aanraden het programma eens door te lezen en ons te voorzien van feed-back. Ook horen we graag als u over onderwerpen met ons mee wilt denken.

Net als u zien we dat er veel in de wereld aan de hand is wat ook ons en onze inwoners raakt. Oorlog in de Oekraïne, vluchtelingen, woningnood en sterk gestegen prijzen niet in de laatste plaats voor energie. Mooi ook om te zien dat de oproep van onze fractie om, wanneer je de 190 euro energietoeslag niet nodig had, dit bedrag te doneren. Hier is veel gehoor aan gegeven. Dit sterkt ons ook in de gedachte dat we moeten streven naar samenredzaamheid. Omzien naar elkaar ieder vanuit zijn of haar eigen kunnen en rol. Laat dat onze kerstboodschap zijn in de wetenschap dat ondanks alles er met de geboorte van het Licht van de wereld er hoop is voor iedereen.

Erik van de Beld en Ernst Bron

Terugblik van de nieuwe wethouders

Ernst Bron

Ernst Bron.jpg

Ernst Bron is sinds juni 2022 wethouder van ChristenUnie Zeewolde. Daarvoor is hij 12 jaar raadslid geweest. Zijn onderwerpen zijn duurzaamheid, verkeer en agrarische zaken.