Mantelzorg

201605  Harryvrijdag 10 november 2017

Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceerde recent een onderzoek naar de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning die in 2015 van kracht werd. Gemeenten zijn verantwoordelijk dat kwetsbare mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Keukentafelgesprekken met hulpvragers en vaak ook mantelzorgers erbij moeten duidelijk maken wat het eigen netwerk aankan en welke aanvullende zorg nodig is.
Zelf ben ik al enkele jaren mantelzorger. Een paar jaar geleden was ik bij zo’n keukentafelgesprek aanwezig. Op zich een prettig gesprek, maar het leidde niet tot extra ondersteuning. Nu ben ik gelukkig redelijk in staat om het thuis op te vangen, maar hoe is dat voor de andere mantelzorgers? Meer dan de helft voelt zich volgens het onderzoek van het SCP niet gehoord. Hoe zwaar het allemaal is, komt onvoldoende aan de orde.
In het algemeen kun je stellen dat de nieuwe WMO procedureel gezien soepeltjes verlopen is. Maar zijn de doelen van zelfredzaamheid, participatie in de samenleving, minder eenzaamheid en langer thuis kunnen wonen gehaald? Het SCP adviseert dat gesprekvoerders meer vaardigheden krijgen om bijvoorbeeld eenzaamheid boven tafel te halen.
Een ander aandachtspunt betreft dus de mantelzorger. Veel mantelzorgers zijn onbekend met het feit dat de gemeente ondersteuning moet aanbieden en aanbiedt. Ook onze gemeente Zeewolde zal de vinger aan de pols moeten houden om mantelzorgers te informeren en proactief ondersteuning aan te bieden. Uit persoonlijke ervaring kan ik inderdaad onderstrepen, dat de mantelzorger aandacht verdient. En dat begint al bij het keukentafelgesprek.
Harry Hübbers
Fractievoorzitter
Raadslid 

« Terug