Algemene muzikale vorming

Muziekinstrumentwoensdag 04 oktober 2017

Veel jong volwassenen in Zeewolde hebben op de basisschool van de Algemene Muzikale Vorming (AMV) genoten en nog steeds wordt dit gegeven. Vanaf 2006 verzorgt de Vereniging Muziek Onderwijs Zeewolde (VMOZ), in opdracht van de gemeente, dit AMV-onderwijs. In het kader van de bezuinigingen heeft de Raad besloten het tekort onder andere door de subsidiëring van het muziekonderwijs te beperken tot algemene muzikale vorming. Er ligt nu een voorstel van het college om onder andere ook de algemene muzikale vorming op de basisscholen te verminderen waardoor uiteindelijk nog maar drie lessen overblijven.

Voor de ChristenUnie is muziekonderwijs voor alle leerlingen in Zeewolde belangrijk. Onderzoek toont aan dat muziek maken een positief effect heeft op schoolprestaties. Samen muziek maken leert kinderen ook rekening te houden met anderen en stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden. Ook geeft 84% van de ouders aan het belangrijk te vinden dat hun kinderen in aanraking komen met muziekonderwijs. De ChristenUnie is van mening dat het aanbieden van muziekonderwijs niet afhankelijk mag zijn van de individuele school.

In het voorstel van het college wordt ook verwezen naar een landelijke subsidieregeling (deelregeling Impuls muziekonderwijs). Bij deze regeling moeten de scholen de helft van het subsidiebedrag zelf ophoesten. Het blijkt dat scholen hier vaak geen financiële middelen voor hebben. Daarbij betekent de regeling een enorme administratieve lastenverzwaring voor de scholen doordat er bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst moet worden afgesloten met een culturele instelling etc. Ook zijn wij  het met de schoolbesturen eens dat lang niet alle leerkrachten affiniteit hebben om muziekonderwijs te geven waardoor de kwaliteit sterk omlaag zal gaan.

Het VMOZ stelt nu zelf voor om met een plan te komen dat er uiteindelijk toe moet leiden dat vanaf 2020 een vermindering van de subsidie van 40% wordt gerealiseerd en de Algemene Muzikale Vorming blijft zoals hij is. Wat de fractie van de ChristenUnie betreft een win-win situatie.

« Terug