Motie van afkeuring

Betsy Adema 3adinsdag 28 februari 2017

De ChristenUnie heeft een motie van afkeuring gesteund die door het CDA was ingediend tegen uitspraken van wethouder Winnie Prins. De aanleiding was een interview dat Winnie Prins heeft gegeven aan het Financieel Dagblad. Hierin kwalificeert ze zogenoemde artikel 36 vragen van  CDA Zeewolde (over het betrekken van mantelzorgers bij de keukentafelgesprekken) onder meer als onzinvragen die bij burgers tot onrust leiden. Onze fractie heeft er alle respect voor dat de wethouder door droevige persoonlijke omstandigheden het artikel niet heeft kunnen controleren voor publicatie. Ze had haar woorden bij nader inzien anders geformuleerd willen zien. We hebben de motie gesteund omdat de wethouder zich bij haar mondelingen toelichting opnieuw negatief uitliet over het belang van artikel 36 vragen van raadsfracties. Artikel 36 vragen zijn een belangrijk middel dat de gemeenteraad heeft om vanuit politieke en volksvertegenwoordigende rol het college te bevragen. Ze heeft ook geen afstand genomen van de mening die ze in het artikel verkondigt. De motie werd gesteund door de hele raad met uitzondering van Leefbaar Zeewolde.

« Terug