Motie AED's aangenomen 

Motie AEDdinsdag 08 november 2016

Jaarlijks krijgen ruim 30.000 mensen een hartinfarct in Nederland. 
Uit onderzoek blijkt dat met de inzet van een AED binnen de eerste 6 minuten de kans op een effectieve reanimatie stijgt naar 25%. Het is dus van levensbelang dat een Automatische Externe Defibrillator (AED) voldoende beschikbaar en bereikbaar is ook in Zeewolde. 
Echter, er zijn volgens het Rode Kruis te weinig AED's beschikbaar in Zeewolde. 
Veel AED’s hangen op een plek die niet 24 uur bereikbaar/beschikbaar is en daarmee kan dus de zogenoemde 6-Minuten-Zone niet 24 uur gegarandeerd worden.
De ChristenUnie heeft hierop een motie ingediend tijdens de raadsvergadering op 3 november jl. 
In de motie hebben we het college gevraagd om de mogelijkheden voor een dorpsdekkendnetwerk van 24/7 beschikbare AED’s te onderzoeken. 
We hebben in de motie ook gevraagd om het beheer, onderhoud en de inzet van vrijwilligers te betrekken en te onderzoeken welke financiële mogelijkheden er zijn bij bijvoorbeeld bedrijven. 
We zijn als fractie verheugd dat de motie met algemene stemmen is aangenomen. 
Voor de zomer van 2017 zal het College de raad informeren over de ontwikkelingen.

« Terug