Aan wie geef jij je stem bij de Provinciale Statenverkiezingen?

Tamara website.jpgdinsdag 19 maart 2019

Op 20 maart gaan de stembureaus weer open. Je kunt je stem uitbrengen voor de Provinciale Staten van Flevoland, waar Zeewolde bij hoort. Hieronder lees je wat de ChristenUnie belangrijk vindt, wat er in de afgelopen periode al bereikt is en waar we de komende vier jaar voor gaan.

Wat vindt de ChristenUnie belangrijk?
De ChristenUnie wil een samenleving waarin docenten, (pleeg)ouders, studenten, schoonmakers, natuurbeheerders, vrijwilligers en ondernemers zich goed voelen en alle ruimte krijgen om bij te dragen aan hun omgeving. Praktisch betekent dit bijvoorbeeld het stimuleren van werkgelegenheid en bedrijvigheid zodat mensen betekenisvol (vrijwilligers)werk hebben. Maar ook het garanderen van goede zorg, want ouderen en zwakkeren in de samenleving verdienen een prettig en menswaardig bestaan.

Wat heeft ChristenUnie Flevoland in de afgelopen jaren voor resultaten bereikt waar we in Zeewolde iets van merken??
• Gemeenten hebben extra geld voor de jeugdzorg vanuit de provincie gekregen. Voor de ChristenUnie een belangrijk besluit, omdat in de jeugdzorg grote tekorten ontstonden, terwijl deze zorg van levensbelang is.
• Structureel extra budget voor weidevogelbeheer. Dit is belangrijk als onderdeel van het bevorderen van biodiversiteit.
• Aanpak van waterplanten langs de kustlijn van Zeewolde. Fijn voor alle recreanten in en op het water.
• Aandacht voor de leefbaarheid op het platteland en de voorwaarden die daarbij horen, zoals een goede internetverbinding

Kan ik op iemand van de ChristenUnie stemmen, die weet wat er speelt in Zeewolde?
Jazeker! Tamara Strating is sinds 18 april 2018 lid van de Provinciale Staten en staat nummer 2 op de kandidatenlijst. Tamara ziet het belang van een goede relatie tussen de gemeente en provincie. Ze zegt hierover: “Flevoland is een overzichtelijke provincie met maar 6 gemeenten, dan zou het onderhouden van contacten en de onderlinge relatie niet moeilijk moeten zijn. In Zeewolde zijn we vaak meer gericht op Gelderland en Utrecht, maar ook de provincie Flevoland moet in beeld blijven. Samenwerking met de provincie wordt steeds belangrijker, bijvoorbeeld als het gaat om de nieuwe omgevingsvisie, die directe invloed heeft op onze leefomgeving, maar ook op het samenleven en op de werkgelegenheid en bedrijvigheid. Dan is het goed om vanuit Zeewolde in Provinciale Staten vertegenwoordigd te zijn en ons geluid goed te laten horen. Dat geldt ook voor het uitvoeren van beleid op het gebied van verduurzaming en van een toekomstbestendige energiebehoefte en -voorziening. Die relatie en korte lijnen zijn hierbij belangrijk.”

Naast Tamara staan er nog drie Zeewoldenaren op de kandidatenlijst: Arjan Kremer, Erik van de Belt en Ewout Suithoff.

Wat wil de ChristenUnie in de komende jaren bereiken in de provincie Flevoland?

BEREIKBARE EN GOEDE ZORG
Lelystad moet een volwaardig ziekenhuis terugkrijgen met 24/7 spoedeisende hulp en verloskundig zorg. Ook het opleiden en aantrekken van voldoende zorgpersoneel voor andere zorginstellingen, zoals bejaardentehuizen, blijft een belangrijke verantwoordelijkheid van de provincie.

LANDBOUW, NATUUR EN VISSERIJ
We koesteren de mensen die werken in de landbouw, natuur en visserij, omdat zij een belangrijke rol vervullen in het onderhouden van de schepping. De provincie ondersteunt jonge boeren en vissers om in Flevoland een goede toekomst op te bouwen waarbij geld verdienen, innovatie en natuurbehoud hand in hand gaan.

ENERGIEBESPARING
Het provinciale energie- en klimaatbeleid van de ChristenUnie staat in het teken van de Bijbelse opdracht om te bouwen en te bewaren. Voor schaliegas is in Flevoland geen ruimte, wel voor een brede mix van opwekmogelijkheden zoals wind op land, geothermie (aardwarmte) en zonneparken.

« Terug